ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love