ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเส็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเส็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love