ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 59 เวลา 08.30 – 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

Download รับสมัครนักรังสีการแพทย์

Spread the love