ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. – 13 มิ.ย. 59 เวลา 08.30 – 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
Download รับสมัครพนักงานบริการ

Spread the love