ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีต ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีต ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love