ขอความร่วมมือทุกท่านนำ “บัตรประชาชน” มาด้วยทุกครั้ง เมื่อเข้ารับบริการ


Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว