ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 27 อัตรา

กลุ่มการพยาบาล

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                        จำนวน 19 อัตรา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

  1. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด                        จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหาร

  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                   จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเภสัชกรรม

  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม           จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา             จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานทันตกรรม

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์                     จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

  1. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง           จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

  1. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร            จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2565

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ
หรือ สามารถสมัครงานทาง Online ได้ที่เว็บ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ สมัครงานออนไลน์

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว