ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มงานเภสัชฯ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มงานเภสัชฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
Download เอกสาร

Spread the love