ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด                             จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 340 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 เมษายน 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

 

 

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว