รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 340 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว