ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตำแหน่ง นักโภชนาการ       จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 400 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

 

 

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว