ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้      จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท

ตำแหน่งพนักงานบริการ    จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท

ตำแหน่งพนักงานเปล   จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท

 

กลุ่มงานทัตกรรม  กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้      จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18  – 22 ธันวาคม 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

 

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว