ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ-บริการรักษาความปลอดภัย

2.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.รายละเอียดคุณลักษณะ

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

Spread the love