ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องเตรียมยาเคมีบำบัด

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องเตรียมยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 ยูนิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราลละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงห้องสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด

Spread the love