แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มการพยาบาล)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love