ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  —> แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ

Spread the love