ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — > เผยแพร่แผนกรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Spread the love