ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — > เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ

Spread the love