รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 310 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร

Spread the love