รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 310 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสารประกาศ    ใบสมัครงาน

Spread the love