แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อวันหรือเวรละ 310 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 นั้น และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตามรายละเอียดแนบ

Download เอกสาร

Spread the love