ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 และได้ดำเนินการสอบ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

เอกสาร Download

Spread the love