ทำบุญใส่บาตรกับ”หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม”และพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

ดูภาพกิจกรรม

Spread the love