ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)

ประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)

ตามที่ ได้มีประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) ตามลำดับ ดังนี้

Spread the love