ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love