ประกาศประกวดราคาซื้อยา

ประกาศประกวดราคาซื้อยา
1. Salmeterol + Fluticasone accuhaler (50 mcg + 250 mcg)/ dose 60 doses เอกสาร
2. Salmeterol xinafoate 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg Evohaler  เอกสาร
3. Neutral Premixed of 30% Soluble Insulin 70% Isophane Insulin 100 IU/ ml. x 3 ml. Injection เอกสาร
4. Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for injection 100 IU/ ml. in 10 ml. เอกสาร

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว