ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 5 อัตรา)

http://www.phukieo.net/hospital/wp-content/uploads/2021/11/img-Y04051230.pdfประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 5 อัตรา)

 

Spread the love