รพ ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มี ความต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รพ ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มี ความต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลความต้องการขาขึ้นดังต่อไปนี้
1.กุมารเวชศาตร์
2.อายุรศาตร์
3.ศัลยศาตร์
4.เวชศาตร์ครอบครัว
5.เวชศาตร์ฉุกเฉิน
6.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
7.เวชศาตร์ฟื้นฟู
8.เวชศาตร์ป้องกัน(แขนงอาชีวเวชศาตร์)
9.เวชบำบัดวิกฤต
10.ศัลยศาตร์อุบัติเหตุ
11.อายุรศาตร์ผู้สูงอายุ
สาขาละ1ตำแหน่ง
แจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 044861700 ต่อ 773

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว