รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มการพยาบาล

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                        จำนวน 14 อัตรา

กลุ่มงานพัสดุ

  1. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ                             จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

  1. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค           จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

  1. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร            จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2565

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ
หรือ สามารถสมัครงานทาง Online ได้ที่เว็บ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ สมัครงานออนไลน์

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว