รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                    จำนวน 1 อัตรา

 

รับสม้คร ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2566

ในวันเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 044-861700-3 ต่อ 756

เอกสาร Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว