ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 19 เมษายน 2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 และได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย ทางโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงานได้ตนเองได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร

Spread the love