รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ ตำแแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 720 บาท

ตำแแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 720 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2566

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว