ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา    จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท

ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)

——————————————————————————————————–

ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด    จำนวน  1  อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 720 บาท

ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม  – 20 มีนาคม 2567

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว