แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย Download เอกสาร

Spread the love