ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่อ

Read more