ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์

Spread the love