ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ –>> ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ

Spread the love