ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการชัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการชัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bilding)

Spread the love