แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล(กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียว ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเขียว ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2559 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียว ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล ตามเอกสารแนบท้าย

 

Download เอกสาร

Spread the love