ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวน  13  รายการ

 1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร
 2. ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
 3. ตู้แช่แข็งพลาสมา FFP
 4. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1 สาย
 5. เตียงคลอดปรับระดับไฟฟ้า
 6. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 5 เครื่อง
 7. ชุดท่อส่องตรวจอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
 8. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศแรงดันสูงสำหรับทารก จำนวน 1 เครื่อง
 9. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
 10. เครื่องผนึกซองพลาสติกสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์เพื่ออบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง
 11. ปรับปรุงคลินิกบริการสำหรับ รพ.สต.บ้านบัวพักเกวียน จำนวน 1 งาน
 12. ปรับปรุงคลินิคบริการสำหรับ รพ.สต.กุดจอก จำนวน 1 งาน
 13. ขยายระบบไฟฟ้าเป็นระบบ 3 เฟส สำหรับ รพ.สต.บ้านหนองแซง จำนวน 1 งาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ —>>  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ

Spread the love