แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤศจิกายน 2560 นั้น และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love