แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้      จำนวน   6 อัตรา
2. พนักงานบริการ     จำนวน   3 อัตรา

ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 แล้วนั้น
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love