ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ชื่อโครงการ   วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   จำนวน  1  รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — > แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2562 P61070027246

Spread the love