แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา   ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม  2561 นั้น โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

Spread the love