ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสาร Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว