ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง  P662010037592
 ชื่อโครงการ  ซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 งบประมาณ  1,618,500.- บาท
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน 03/2562
วันที่ประกาศ  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 ไฟล์แนบ   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

Spread the love