ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ตามเอกสารที่แนบ

Spread the love