ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64120006694
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมความดันก๊าซคาร์อนไดออกไซด์ในช่องท้อง  จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณโครงการ 760,000.00 (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน 12  ปี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ไฟล์แนบ (1) ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

Spread the love