ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Neutral Premixed of 30% Soluble Insulin 70% Isophane Insulin 100 IU/ ml. x 3 ml. Injection ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Neutral Premixed of 30% Soluble Insulin 70% Isophane Insulin 100 IU/ ml. x 3 ml. Injection

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love