ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานเภสัชกรรม

Spread the love